ระบบสมัครเรียน เทคนิคประจวบคีรีขันธ์
> สมัครเรียน
> เอกสารประกอบการสมัคร
> ตรวจสอบสถานะการสมัคร
> พิมพ์ใบสมัครใหม่
> ดาวน์โหลดเอกสาร
> ยอดการรับสมัคร

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557
1. เลือกระดับการศึกษา >> 2.  เลือกสาขาวิชา และกรอกข้อมูลส่วนตัว >>3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล >> 4.  พิมพ์ใบสมัคร
   
>> สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.   
>> สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส.   
>> สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. ภาคสมทบ (เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์)  
**ผู้สมัครที่ยังไม่มีบัตรประชาชน สามารถดูเลขที่บัตรประชาชนได้จากทะเบียนบ้าน  
ปฏิทินการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2554
ขั้นตอนการสมัคร   ____________________________________________________________________________
1. เลือกระดับการศึกษา
2.  เลือกสาขาวิชา และกรอกข้อมูลส่วนตัว กดปุ่มสมัครเรียน
3. ตรวจสอบข้อมูล คลิกปุ่มยืนยัน
4.  กดปุ่มพิมพ์ใบสมัคร
5. ติดรูปในใบสมัครและนำส่ง งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
6. การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อส่งเอกสารถึง งานทะเบียน วิทยาลัยฯ และผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว
ผู้สมัครสามารถตรวจสถานะได้ที่
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
 
 Administrator
Copyright ©Prachuapkhirikhan Technical College, 2010 All rights reserved 
Tel. 032-611130, 032-611430, 032-602001, 032-601588
Webmaster : Thanachai Boontong, E-mail : thanachai_boon@hotmail.com